Giriş Yap   |   Üye Ol

 
 
 
     
 

 
 
 
 

 

 
 

 
     
 

ÇAPANOĞLULAR AİLE SİTEMİZİ VE ŞECEREMİZİ (SOY AĞACI)

YAPMAKTAKİ AMACIM…

 

Değerli Çapanoğlu Akrabalarım,

 

Ben Mehmet Celalettin Çapanoğlu; 16 Nisan 1944 de Yozgat'ın Yukarı Nohutlu Mahallesinde Baş Çavuş Hamamının karşısındaki, dedem Ziya Beyin yaptırmış olduğu konakta dünyaya geldim. Babam Bekir Çapanoğlu (Çapanoğlu Ziya Bey oğlu), Annem Muhlise Çapan (Çapanzade Muhlis Bey kızı) dır. Baba tarafından Vezir Mehmet Celalettin Paşa’nın ve anne tarafından da Kapucubaşı Ahmet Paşa’nın torunuyum.

 

Ankara Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesinde okurken kültür, tarih ve medeniyet konularına aşırı derecede ilgi duymuştum. Rahmetli babam Bekir Çapanoğlu, vefatından önce, “oğlum sana büyük deden Mehmet Celalettin Paşanın ismini verdim, Çapanoğlu soy ağacımızı senin tamamlamanı isterim, ileride akrabalar birbirlerini tanısınlar ve Çapanoğlu torunu olmaları nedeniyle, kimlerden geliyor, kimlerle yakın akrabalar, bilsinler“ demişti. Babamın bu isteği üzerine, ailemizin şeceresi ile ilgili pek çok bilgileri Rahmetli Babam Bekir Çapanoğlu ve Annem Muhlise Çapanoğlu’nun anlatımlarından kayıt ettim.

 

Babamın vasiyetinden sonra karsılaştığım birçok Çapanoğlu’nun büyük dede ve büyük annelerini dahi bilemediklerini üzülerek müşahede ettim ve aile şeceremizi imkânlarım nispetinde yapmaya karar verdim. Bu şecereyi yaparken kız ve erkek ayrımı yapmadım, herkesi Çapar Ömer Ağanın torunları olarak kabul ettim. Zira babam bekir Çapanoğlu bana “soy ağacında kız ve erkek ayırımı yapma” demişti. Eğer yapmış olsa idim sizlerin tüm aile efradınızı kapsayan şecere bugün var olamayacaktı.

 

Babam Bekir Çapanoğlu 26 Şubat 1970 tarihinde vefat etti. 1970 yılı sonbaharında Ankara’da Sanat Sevenler Derneğinde bir resim sergisinin açılışında değerli hocam Ord. Prof. Ekrem Akurgal beni tarihçi Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı hocamız ile tanıştırdı. Kendimi tanıtınca, bana Çapanoğlu’ları hakkında çalışma yaptığını ve tarihi vesikaları ihtiva eden makalesini Belleten kitabında yayınlayacağını ifade etti.  Değerli hocamız Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı ile 3 defa görüşme imkânı buldum. Bana tarihi vesikalardan derlemiş olduğu yazılarından bazılarını göstermek lütfünde bulundu. Kendinin şeceremizin detaylarına girmek için çok fazla zamanı olamadığını ama benim Bozok Nüfus kayıtlarını tetkik etmemi önerdi.

 

1974 yılında görevim gereği yurt dışına gidişim nedeni ile değerli Ord. Prof İsmail Hakkı Uzunçarşılı ile daha fazla temas edemedim. 1977 yılında vefatını gazetelerden üzülerek okudum.  Ankara’ya bir gelişimde değerli Prof. Uzunçarşılı’nın bana bahsettiği ve içinde ailemiz hakkında bilgiler yazdığı 1974 yılında basılan Belleten kitabını Türk Tarih Kurumundan temin etme şansım oldu. Allah rahmet eylesin, sülalemizle güzel bir araştırma yaptığı için minnetarım.

 

08 Nisan 1983 tarihinde, Bozok Nüfus kayıtlarında büyük dedelerim Çapanoğlu Süleyman ve Mustafa Beylerin çocuklarını tespit edebilmek için Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığına yazılı olarak müracaat ettim. O tarihte Müsteşar Yardımcısı olan Sayın Abdullah Aygün Bey’i makamında ziyaret ettim. 12 Nisan 1983 günü, İstanbul’da Osmanlı arşivindeki Bozok kayıtlarını tetkik edebileceğimi sözlü ve de yazılı olarak bana elden verdi. Bozok Nüfus kayıtlarını tetkik ile ilgili dilekçem ve Sayın Abdullah Aygün Bey’in yazısı Büyüklerimiz sahifesinde benim adımdaki bilgilerde kayıtlıdır.

 

Osmanlı arşivine gittiğimde “depoda yüzlerce ciltlik kayıtların bulunduğunu, Bozok Nüfus kayıtlarını bulmak için haftalara ve aylara ihtiyaç olduğunu, ayrıca yazıların eski Türkçenin değişik bir tarzı olması nedeniyle yazıyı okuyabilecek bir kimse bulmam gerektiği” söylendi. O tarihlerde İsviçre’de görevli olmam nedeniyle böyle uzun süreli bir çalışma yapma imkânım olamayacaktı. Böylece “Bozok Nüfus kayıtlarını“ tetkikten vazgeçtim ve Yozgat’a gitmeye karar verdim.

 

Zaman kaybetmemek için 12 Nisan 1983 günü akşamı Yozgat’a gitmek üzere İstanbul’dan ayrıldım. Ertesi günü ziyaret ettiğim Yozgat Müftü Muavini Ali Şakir Ergin Bey, Çapanoğlu Camimizin içinde bulunan ve Çapanoğlu büyüklerinin mezarlarının bulunduğu türbedeki bütün kitabeleri bana okudu. Ayrıca Caminin haziresindeki ona göre önemli olan mezarların kitabelerini de okuduk. Büyük dedelerimizin ölüm tarihlerini, eşlerini ve bazı çocuklarını bu vesile ile tespit ettik. Sayın Dr. Ali Şakir Ergin Beye yardımlarından dolayı burada teşekkür ederim. (Dr. Ali Şakir Bey bilahare ailemiz hakkında Çapanoğlu hadisesi ve Abdulkadir Beyin Hatıralarını içine alan değerli bir kitap yazmıştır).

Yukarda babam Bekir Çapanoğlu ve Annem Muhlise Çapan’la yaptığımız sohbetlerimiz sırasında notlar aldığımı ve bunları kaydettiğimi yazmıştım. Bu notlarla hazırladığım şecereyi 5-6 kere değiştirerek sonunda 550-600 kişiyi içeren ilk taslağımı Excel Dosyası olarak bilgisayarıma yükledim. 2006 yılında emekli olup Yurdumuza dönünce şecere çalışmama daha fazla vakit ayırabilme şansına kavuştum. Yaklaşık 45 yıldır emek verdiğim ve bildiğiniz gibi son 6-7 yıl içinde sizlere mail göndererek veya telefon ederek büyükleriniz, eşleriniz, çocuklarınız ve de torunlarınız hakkında bilgiler topladığım şeceremiz (soy ağacımız) nihai sonucuna ulaştı. Böylesine yoğun bir çalışma sonucu, kayıtlarımdaki 4530 isim aile sitemize yüklendi. Bunun zamanla 5000 e çıkacağına inanıyorum.

 

Değerli akrabam Prof. Dr. Hakkı Acun hocamızın Çapanoğlular hakkında çok değerli bir kitap hazırladığını öğrenince, şecere ile ilgili elimdeki bilgilerin tamamını 2004 yılı Haziran ayında kendisine gönderdim. Akrabam Prof. Dr. Hakkı Acun Bey, 2005 yılında yazmış olduğu değerli kitabı “Tüm Yünleri ile Çapanoğulları ve Eserleri” kitabının önsözünde kendisine şecere çalışması sırasında yaptığım yardımlardan dolayı bana teşekkür etmişti. Bende böyle değerli bir kitap kazandırdığı için kendisine burada teşekkür etmek isterim.

 

Ailemiz için değerli kitap yazan Sayın Süleyman Duygu ve Sayın Dr. Özcan Mert ile tanışma fırsatı bulamadım, kendilerine ve diğer kitap ve makale yazanlara teşekür ederim.


Eski ve yeni akraba resimleri toplamada, onları onarmada ve tarihi resimlerin düzeltilmesinde ve yerleştirilmesinde bana yardımcı olan kuzenim (müşterek dedemiz Muhlis Bey’in torunu, dayım Muammer Çapanoğlu’nun oğlu) Abdulkadir Çapanoğlu’na teşekkür ederim.

 

Çapanoğlular aile sitemiz ve soy ağacının dünyanın sayılı şecereleri içine yer alacağını umuyorum. Zira internette yaptığım araştırmalarda şu anda 4530 ismi içine alan bir soy ağacı ve aile sitesi bulamadım. Bu aile sitesinin yapılmasında, yazılımında bana yardımcı olan Özgürce Web Tasarım sahibi Özgür Çizmeci Beye ve Bürosunda çalışanlara ve daha sonraki müşterek çalışmalarına teşekkür ederim. Ben ona artık bu güzel eserin yazılımı yaptığı için ve de çok çalıştığı için Özgür Kardeşim diyorum.

Aile Sitemizde soy ağacımıza ilaveten, Çapanoğlu büyüklerimiz hakkında bilgiler, Çapanoğulların yaptırdığı eserler ve bu eserlerle ilgili bilgiler, aile Fotoğraf Galerisi bulunmaktadır. Bütün arzum bu sitenin bir kütüphane gibi olmasıdır.

Bu internet “Aile Sahifemizin”, çocuklarımıza ve torunlarımıza bırakacağımız iyi bir miras olacağı kanısındayım.

Bu nedenle büyüklerinizden duyup işittiğiniz anıları, hikâye ve olayları “Ziyaretçi Defteri” ne yazalabilir veya benim aşağıdaki Mail Adresime gönderebilirsiniz.

Aile Sitemiz ve Soy Ağacına giriş aşağıdaki gibi olacaktır: -

 

Aile sitemize sadece “Çapanoğlu soyundan” gelenlerin girmelerine müsaade edilecektir. Çapanoğlu soyunu ispat edemeyen kimselerin kesinlikle Soyağacı bölümüne, Şecere Paftalarına ve Fotoğraf Galerisine girmelerine müsaade edilmeyecektir.

 

“Üye Ol Formunu” dolduran kişinin Çapanoğlu soyundan geldiğine tarafımızca kesin kanaat oluşursa, onayladıktan sonra Soyağacı bölümüne, Şecere Paftalarına ve Fotoğraf Galerisine  girmenize müsaade edilecektir.

 

Sitemize giren akrabalarımız, kimlerle yakın ve uzak akraba olduklarını görme imkânına sahiptir. Kendi ailenize ait pafta halindeki Excel sahifelerini indirme imkânınız bulunmaktadır.

 

Değerli akrabalarım; sizlerden ricam, Aile Sahifemizin ve Soy Ağacımızın dahaiyi bir  şekilde geliştirilmesidir. Bu nededenle ricalarım: -

Şeceremizin tamamlanmasında bana yardımcı olmak için yakın ve uzak akrabalarınızın E-Mail adresleri ve telefonlarını bana bildiriniz veya benim telefonlarımı, mail adresimi onlara vererek benimle irtibat kurmalarına yardımcı olunuz.

 

Eğer sizin ailenizin veya tanıdığınız akrabalarınızın isimlerinde bir yanlışlık var ise düzeltilmesi için bana bildiriniz.

 

Aile Sahifemizi ve Şeceremizi yakınlarınıza bildiriniz ve onların da üye olmalarını tavsiye ediniz.

 

Yukarıda izah ettiğim gibi doğum günleri şecere için çok önemlidir. Nüfus bilgileri nüfus dairelerinde bilgisayara geçmiştir. Nüfus kâğıdınızla herhangi bir Nüfus Müdürlüğünden  “Nüfus K ve Soyağacı Örneğinizi” talep edebilirsiniz. Bana aşağıda sıraladığım gibi mümkün olduğu kadar bilgi veriniz: -

Sizin, eşinizin ve çocuklarınızın doğum tarihleri

Eşinizin Kızlık Soyadı

Vefat etmiş olan ağabey ve kız kardeşlerinizin doğum/ölüm tarihleri

Dede, baba-anne ve anne-annelerinizin doğum ve ölüm tarihi

Elinizdeki aile resimlerini ve sizlerin resimlerinizi taratarak (tarama imkânınız yoksa fotoğrafçıda yaptırarak)  bana gönderiniz.  Aile resimlerinizi gönderirken sizden ricam: -

Resimdekilerin isim ve soyadlarını soldan sağa yazınız

Resmin nerede ve hangi tarihte çekildiğini yazınız

 

Ben 11 yıl ülkemizde 31 yıl yurt dışında (2 yıl Köln-Almanya ve 29 yıl Zürih-İsviçre) toplam 42 yıl çalıştım, emekli olup yurdumuza dönünce Kuşadası’na yerleştim.

M. Celalettin Çapanoğlu

Bildirimin yazılımı: Kuşadası, Eylül 2013Not: Sayın Çapanoğulları, Şeceremizin kurucusu sevgili ve değerli kuzenim Mehmet Celalettin Çapanoğlu'nu hiç beklemediğimiz 21.05 2014 tarihinde kaybettik.(D.16.04.1944). Halbuki 34 gün önce 16 Nisan 2014 günü Kuşadasında bizzat organize ettiği altmış yakın akrabası ve çok sevdiği dostları ile doğum gününü kutlamıştık. Doğum günü değil veda partisiymiş meğer. 40 yıldan fazla bıkmadan yılmadan büyük bir sabır ve maddi ve manevi külfetlerine tek başına katlanarak hazırladığı bu bir eşi daha olmayan aile şeceremize onun vefatından sonra da tüm Çapanoğlulları olarak sahip çıkacağımızdan şüphem yoktur.

Mekanın cennet kabrin nur içinde olsun sevgili kardeşim. Minnet ve şükranlarımızla.


İletişim için: Abdulkadir Çapanoğlu, capanoglukadir@yahoo.com.tr veya capanoglukadir@gmail.com  

0542 417 83 30 - 0212 661 16 59

Posta adresi: Ataköy 5.kısım A-3 Blok K.13. D.80 Bakırköy/İstanbul 

 
 

Tüm hakları saklıdır. İzinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.

 
 

web yazılım : ozgurce.com